top of page

ZGODOVINA

Smučarski klub Zlatorog Laško je bil ustanovljen 8. februarja 1979 kot organizacijsko samostojna sekcija pri Društvu za šport in rekreacijo Partizan Laško. Ustanovni občni zbor je vodilo predsedstvo: Košar Peter, predsednik, Verhovc Tine in Šmauc Andrej kot člana ter kot zapisnikar Mojca Manfreda.

bottom of page