top of page

Zgodovina smučarskega kluba

Smučarski klub Zlatorog Laško je bil ustanovljen 8. Februarja 1979 kot organizacijsko samostojna sekcija pri Društvu za šport in rekreacijo Partizan Laško. Ustanovni občni zbor je vodilo predsedstvo: Košar Peter, predsednik, Verhovc Tine in Šmauc Andrej kot člana ter kot zapisnikar Mojca Manfreda.

V uvodnem pozdravu predsednika TVD Partizan Maksa Košarja je bila izrečena misel:

"Do sedaj je bilo smučanje domena posameznikov, ki so iskali to obliko športne rekreacije le za lastno zabavo. Danes postaja smučanje vse bolj potreba tako delavcev kot šolarjev, da se po naporih svojega vsakdana sprosti na snegu in nabere novih moči za jutrišnji delovni dan. Temu pravimo aktivna rekreacija – saj je smučanje športna prvina, ki zahteva telesno zdravega človeka z dobro telesno kondicijo."

Po sprejetju pravil kluba, ki jih je podal Rojnik Franc, je bil skladno s pravili podan predlog članov izvrnega odbora, disciplinske komisije ter strokovni odbor. Za člane strokovnega odbora je bil sprejet predlog, da kandidate imenuje področni zbor VUTZ-a, potrdi pa jih izvršilni odbor kluba.

 

Prvi izvršilni odbor je bil soglasno izvoljen v sestavi:

 1. Tone Turnšek, predsednik IO

 2. Šmauc Andrej, podpredsednik

 3. Verhovc Tine, blagajnik

 4. Pfeifer Tončka, tajnik

V letu 1980 smo poleg alpske sekcije ustanovili tudi tekaško sekcijo, ki jo je dolga leta bolj ali manj uspešno vodil Tone Košir vse do sezone 1997,  ko je delo z mladimi tekači prevzel Jože Zupan. V sekciji je vadilo največ 10 do 12 članov.

 

Tekmovalno vrsto alpskega smučanja je  od sezone 1979 do 1980 vodil Andrej Sadar. Iz šole v tem času smo pridobili tudi mlade učitelje smučanja, ki še danes aktivno delujejo v klubu kot strokovnjaki učenja smučanja.

Pomembno vlogo v razvoju smučanja v Občini Laško je odigrala vzorna povezanost s šolskimi društvi "ŠŠD Mladost" – OŠ Primož Trubar Laško, OŠ Anton Aškerc Rimske Toplice in OŠ Marjan Nemec Radeče, s katerimi sodeluje klub še danes ter se ob tej priložnosti  zahvaljujemo tudi šprtinm pedagogom in ravnateljem omenjenih šol za sodelovanje. Posebno zahvalo pa smo dolžni izreči Ivanu Pečniku, učitelju smučanja, za dolgoletno delo v klubu, vzgojo mladih in organizacijsko koordinacijo med smučarsko šolo Zlatorog in ŠŠD Mladost. Leta 1982 je bil drugi oblčni zbor kluba. IO kluba je doživel kadrovske spremembe.Takrat je SK Zlatorog štel 208 članov, od tega 84 odraslih in 124 otrok, Jure Križnik pa je postal predsednim strokovnega odbora. Pod njegovim vodstvom so bili postavljeni temelji. Nastala je smučarska šola Zlatorog, ki je še danes glavna dejavnost kluba.

 

Pri samem delu je bila opazna naveza – Ivan Pečnik kot vodja smučarske šole in Vitko Kolšek, ki je s svojim delom vzgojil največ vodnikov in vaditeljev smčanja.

 

V letu 1992 je prišlo ponovno do kadrovskih sprememb v vodstvu kluba. Tone Turenšek, Jože Sadar in Jure Križnik so zaradi drugih obveznosti prenehali opravljati vodstvene funkcije. Tudi Tončka Pfeifer je prenehala opravljati delo blagajnika ter administratorja. S svojim natančnim in vestnim delom  je zapustila SK Zlatorog vzoren arhiv, vezan v mape po letnicah od ustanovitve kluba dalje. Na to smo lahko zelo ponosni in ji hkrati tudi zelo hvaležni, saj imajo mlajše generacije tako ohranjen pisni zapis o nastanku in razvoju smučarskega kluba Zlatorog.

 

V letu 1993 je prevzel funkcijo Raša Brkljačič. V tem letu so bila sprejeta tudi nova pravila kluba, ki smo jih dne, 10.12.1993 potrdili v skupščini kluba. Ob sprejetju novih pravil je bil izvoljen tudi nov upravni odbor v sestavi:

 • Raša Brkljačič, predsednik

 • Ivan Grobler, podpredsednik

 • Peter Košar, tehnični vodja

 • člani: Ivan Pečnik, Jože Krašovec – predsednik ZUTS Laško, Tine Verhovc, Alojz Oberžan, Pavel Urankar. Delo administratorja in blagajnika kluba, dodatno pa še administrativno delo PZUTS-a Laško, je prevzela Barbara Ocvirk, ki je uspešno nadomestilo Pfeifer Tončko, saj je s časoma to delo postalo zahtevnejše in obsežnejše. Na isti seji UO kluba je bil potrjen tudi tehnični odbor: Peter Košar, Tine Verhovc, Vidko Kolšek, Andrej Gobec in Nevenka Turnšek – kot vodja smučarske šole Zlatorog.

Program dela je zajemal:

 1. Smučarska šola Zlatorog se organizira v dveh terminih - času novoletnih počitnic in času zimskih počitnic. Šola se izvede na  smučarskem centru RTC Rogla;

 2. Ponovno se oživi tekmovanje v veleslalomu za Zlatorogov pokal - SKI Open in se izvede na smučišču Jasa na Rogli;

 3. Pridobivanje novih kadrov: novosti - vodnik smučanja - prvič se izvaja kadrovski tečaj prevoznega tipa, ki ga je uspešno izvedel Uroš Martinšek, uspešen član B demo teama in kasneje A demo teama Slovenije. Od leta 1989 je tudi član SK Zlatorog in opravlja funkcijo strokovnega vodje Področne zveze učiteljev in trenerjev Slovenije (PZUTS) še sedaj.

 

Skupaj s PZUTS smo organizirali, skladno s planom, predsezonske in posezonske seminarje za vse naše strokovne kadre. Predsezonski seminarji so bili zaradi časovne stiske in snežnih  razmer enodnevni, posezonski seminarji pa tridnevni in vedno organizirani na visokogorskih smučiščih. Hkrati je bil to izlet za ostale  zainteresirane člane SK Zlatorog. Ponavadi so seminarji predstavljali zaključek organizirane smučarske sezone. Posezonske seminarje smo izvajali na smučiščih Vogel, nadaljevali v Italiji na smučišču Marmolada, nato pa se "presmučali" v Kaprun, Mölltal, Hintertux v sosednjo Avstrijo.

 

Leta 1995 se je po novih smernicah reorganiziral področni zbor ZUTS-a tudi z imenovanjem novega vodstva, saj je dolgoletni predsednik Jože Kraševec prevzel službene dolžnosti  na Športni zvezi Občine Laško. Zato opravljanje funkcije predsednika ni več primerno.

Leta 1997 smo bili pod športnim društvom Partizan samo še na papirju. Zato smo se istega leta odcepili in reorganizirali, reorganizacija  je bila izvedena na Šmohorju, kjer je bilo izvoljeno novo vodstvo, ki razen pokojnega Rašata Brkljačiča, vodi klub še danes.

 

Leta 1998 smo na pobudo takratnega župana in poslanca državnega zbora, Petra Hrastelja pridobili svoje poslovne prostore v Badovinčevi 6 v Laškem. Od takrat se tam odvija naše klubsko življenje izven snežnih poljan.

 

Na koncu bi se vsem članom našega kluba – NEKOČ IN DANES – zahvalil za njihov prispevek ob nastanku kluba, vsem, ki so dajali ritem življenje kluba in vsem, ki to še bodo.

bottom of page